Industry - Productcontrole & -opvolging - Visie, visie 3D, detectie, visie robots

Visie, visie 3D, detectie, visie robots
Visie 

  • Visie toepassingen voor kwaliteitscontrole, 3D metingen, tellingen, kleur detectie en specifieke maatwerk in industrile automatisering
  • VHA staat in voor concept, integratie en sturing van visie o.a. in combinatie met robots / bestaande machines, in uiteenlopende bedrijfstakken zoals de voedingsindustrie, de assemblage sector, de sector van de bouwmaterialen e.d.m. 
  • Topmerken als Dat@vision, Vision++, Sick, IVC3D worden door VHA courant gentegreerd - als opdrachtgever kan u bogen op bewezen ervaring, engineering die visie perfect synchroniseert met de programmering van machines en robots, en een creatieve, probleemoplossende inbreng.
  • VHA zet uitzonderlijk sterke prestaties neer in Pick & Place toepassingen in combinatie met visie
Voorbeeld: 3D picking

Enkele realisaties